Please wait...

ระบบงานเวชระเบียน (FMS)

ประชาสัมพันธ์

ฟังก์ชั่นการใช้งาน
1.นำเข้าไฟล์สแกน OPD,IPD
2.IPD ระบบขอดู Charge ผู้ป่วยใน
3.ยืนยันตรวจสอบคำขอ ดู Charge ผู้ป่วยใน
สิทธิการเข้าใช้งาน (สำหรับเจ้าหน้าที่ งานเวชระเบียน/บุคลากร)
ประกาศ ณ.วันที่ 05-08-2018 16:21:27

LOGIN
(สำหรับเจ้าหน้าที่ งานเวชระเบียน)

ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ

สถิติ Login วันนี้ 0 ครั้ง