Please wait...

ระบบงานรายงานความเสี่ยง (HRMS)

ประชาสัมพันธ์

วันนี้มีรายงานความเสี่ยงใหม่ 3 เรื่อง
ความเสี่ยง รอยืนยัน 30 เรื่อง
ยืนยันแล้วเป็นความเสี่ยง/ รอแก้ไข 2482 เรื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่ม/ หน่วยงานหลัก 0 เรื่อง
รายงานอุบัติการณ์ที่ดำเนินการการแก้ไขแล้วเสร็จ 993 เรื่อง
รายงานอุบัติการณ์(ที่ไม่ใช่ความเสี่ยง) 76 เรื่อง

LOGIN
(สำหรับบุคลากร รพ.เทพา)